UPDATE PRAKTIJKVOERING COVID-19 / CORONA

Tot onze grote spijt moeten we u mededelen dat de praktijk met ingang van 23-03 gesloten is voor alle afspraken. Dit in verband met de eerder aangekondigde maatregelen van het RIVM.

Wij zullen via de normale kanalen bereikbaar zijn voor al uw vragen, en u zo goed mogelijk telefonisch en met oefeningen op afstand begeleiden wanneer uw situatie hier om vraagt.

Alle oefengroepen zullen ook opgeschort zijn, in ieder geval tot 6 april, wanneer de huidige maatregelen aflopen. Dan hopen wij ook weer open te zijn voor afspraken zoals u dat van ons gewend bent.

 

Wij zien u graag terug in de praktijk wanneer hiervoor de mogelijkheid weer bestaat.

Team Fysiotherapie van Veenendaal

UPDATE Covid-19 / Corona

Zoals u weet is onze praktijk tot op heden geopend en bereikbaar voor iedereen die fysiotherapeutische zorg nodig heeft. Vanuit de beroepsgroep zijn ter verduidelijking van de opgestelde regels door het kabinet en RIVM de volgende regels voor behandeling opgesteld:

Wij vragen u uw afspraak te annuleren/af te bellen indien u:

1. Behoort tot de groep kwetsbare mensen gedefinieerd door het RIVM

2. Indien u 1 van onderstaande verschijnselen vertoont:
– (neus-)verkoudheid
– hoesten, kuchen of niezen
– loopneus
– keelpijn
– verhoging of koorts
– kortademigheid
– hoofdpijn
– branderige ogen
– vermoeidheid
– “ziek voelen”
– diarree

Deze maatregelen zijn er voor uw en onze veiligheid. Heeft u GEEN van bovenstaande verschijnselen? Dan bent u van harte welkom!

Team Fysiotherapie van Veenendaal

UPDATE COVID-19 / Corona voor oncologische patiënten

COVID-19 / Corona Update

Vanmorgen is er vanuit de beroepsvereniging voor de fysiotherapeuten in de lymfedrainaige en oncologische fysiotherapie (NVFL) een update geweest.

Er is een advies uitgebracht om patiënten in een behandeltraject voor kanker en mensen die leven na kanker momenteel tot nader order niet te behandelen. Dit in verband met het vergrootte risico wat deze groep loopt op complicaties bij het corona-virus. Onze eerder genomen voorzorgsmaatregelen met betrekking tot hygiëne blijven uiteraard van kracht voor onze overige patiënten.

Patiënten die behandeld worden voor lip-oedeem of lymfedrainage zonder deze voorgeschiedenis kan wel doorgang vinden. Ook de overige patiënten blijven tot nader order welkom in de praktijk.

Wij zullen uiteraard zorg dragen voor een heldere communicatie naar onze patiënten. We hopen u in de toekomst weer in onze praktijk te kunnen verwelkomen.

Team Fysiotherapie van Veenendaal

Corona / Covid-19

Alle maatregelen zoals aangegeven door het RIVM zijn ook binnen onze praktijk van kracht. Zo letten wij op afstand waar mogelijk, vragen wij u uw afspraak te annuleren bij klachten aan de luchtwegen of koorts en nemen we (nog meer dan anders) onze hygiënische maatregelen.

Ondertussen werken wij door zoals gewoonlijk. Voor vragen kunt u via mail of telefoon contact opnemen.

Mochten er veranderingen zijn met betrekking tot openstelling van de praktijk, brengen wij u daar uiteraard van op de hoogte.

Graag tot ziens!

Team Fysiotherapie van Veenendaal

COVID-19 / Corona

COVID-19 / Corona update

Naar aanleiding van de door het kabinet en RIVM genomen maatregelen, zullen wij gepaste actie ondernemen om kwetsbare mensen te beschermen.

Patiënten die als kwetsbaar worden gezien zullen van ons bericht ontvangen. Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact op met de praktijk, wij zullen eenieder zo goed mogelijk te woord staan. Bovenal staat uw welzijn centraal.

Team Fysiotherapie van Veenendaal

PS Kijk voor het laatste nieuws altijd op de website van het RIVM

Maatregelen Coronavirus (COVID-19)

Op advies van het RIVM:

 

Indien u verkouden bent, hoest, last hebt van de bovenste luchtwegen of koorts heeft, verzoeken wij u uw afspraak te annuleren.

 

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.

 

Team fysiotherapie van Veenendaal

kijk voor meer informatie op de website van het RIVM

Nieuwe Collega Wouter Blauw

Vanaf 12 augustus zal Wouter Blauw ons team van fysiotherapeuten komen versterken.

Wouter is afgestudeerd fysiotherapeut en zal zich naast de reguliere fysiotherapie bezig houden met de oefengroepen.

U kunt 5 dagen per week bij Wouter terecht, waarbij hij op maandag en donderdag tevens ’s avonds beschikbaar zal zijn.

We hopen op een langdurige en plezierige samenwerking met Wouter!

Manuele Therapie bij Hoofdpijn

Hoofdpijnklachten zijn een veel voorkomend probleem en kunnen grote impact hebben op uw dagelijks leven. Bij een groot aantal vormen van hoofdpijn kan fysio- of manuele therapie hierbij grote verlichting bieden of de klachten zelfs helemaal onder controle krijgen.

Binnen de praktijk is Harm gestart zich te specialiseren in Manuele Therapie bij hoofdpijn klachten. Om u de beste behandeling bij hoofdpijnklachten te kunnen bieden heeft hij aanvullende cursussen gevolgd. Bij een eerste consult worden de klachten in kaart gebracht, in sommige gevallen wordt hierbij gebruik gemaakt van vragenlijsten. In de consulten die hierop volgen wordt de hoofdpijn (meestal vanuit de nek) behandeld. Dit gebeurt door middel van mobilisaties, rektechnieken, houdingsadviezen en oefeningen. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Meld u aan voor een afspraak.

AVG

Als gevolg van de nieuwe AVG wetgeving voert Fysiotherapie van Veenendaal kleine veranderingen toe om uw privacy te waarborgen zoals de wet van ons vraagt. Onze privacyverklaring is vanaf heden te vinden op de website, onderaan de startpagina of hier.

Heeft u vragen naar aanleiding van uw privacy? Vraag ernaar bij onze therapeuten of Mieke van Veenendaal.

Manuele Therapie

Op 20-07-2018 is collega Harm Spilker afgestudeerd als Msc. Manueel Therapeut aan de SOMT University. Dit betekend dat hij, na een studie van 3 jaar, zich ook manueel therapeut mag noemen. Hiermee komt het aantal manueel therapeuten binnen de praktijk op 3. Naast Harm zijn John en Fred ook gespecialiseerd als Manueel Therapeut. Manuele therapie is een aanvulling op de fysiotherapie, en kan bijzonder effectief worden ingezet bij klachten aan de wervelkolom en bijvoorbeeld hoofdpijn. Daarnaast is de manueel therapeut ook gespecialiseerd in het herwinnen van beweeglijkheid in alle gewrichten, indien daar een indicatie voor is. Benieuwd of Manuele Therapie voor uw klachten geïndiceerd is? Neem contact op met de praktijk.

Contact

U kunt ons bereiken via onderstaande gegevens of
door het contactformulier in te vullen.

Fysiotherapie van Veenendaal
Meerlaan 257
2181BP Hillegom

T: 0252-515795
F: 0252-533323
E: [email protected]

Openingstijden:


Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

8.00 – 21.00
8.00 – 19.30
8.00 – 18.00
8.00 – 20.00
8.00 – 18.00
Alleen in overleg met uw therapeut, indien strikt noodzakelijk. Uw therapeut bepaalt met u de noodzaak van behandeling op zaterdag

Download hier: PraktijkregelementAlgemene praktijkinformatie, Privacyverklaring en Tarievenlijst.

Website by Webroots