Bij oncologie fysiotherapie ligt het accent op het behandelen van de gevolgen op het bewegen en functioneren welke ontstaan door kanker. De behandeling is niet gericht op het behandelen van de kanker maar op de gevolgen van deze ziekte.

Kanker is een ingrijpende ziekte. Patiënten met kanker kunnen tegen de volgende problemen aanlopen, tijdens of na de behandeling, waar de fysiotherapeut bij kan helpen:

  • Stijfheid in de gewrichten na een operatie
  • Stralingsfibrose na radiotherapie
  • Lymfoedeem (problemen met de afvoer van vocht, zie oedeemtherapie)
  • Pijn
  • Vermoeidheid
  • Ademhalingsmoeilijkheden
  • Fascietechnieken (bij littekenvorming)

Deze klachten hebben invloed op het dagelijks leven waardoor u belemmerd wordt in de dingen die u graag doet. De oncologiefysiotherapeut  kan u helpen om deze belemmeringen, waar mogelijk, op te heffen.

Hiernaast is uit verschillende onderzoeken gebleken dat vooral bewegen een positieve invloed heeft op de kwaliteit van leven, pijn, vermoeidheid en terugkeer in het arbeidsproces.

De oncologiefysiotherapeut werkt vanuit een uniek concept waarbij verantwoord bewegen is afgestemd op uw wensen en doelen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van moderne fitnessapparatuur in de praktijk.

Aangezien het vaak om complexe problematiek gaat is het belangrijk om samen te werken met andere zorgverleners. Wij hebben een samenwerkingsverband met het Spaarne Gasthuis klik hier voor meer informatie. Wij zijn aangesloten bij het Netwerk Fysiotherapie bij oncologie, regio Kennemerland klik hier voor meer informatie en zijn aangesloten bij Onconet klik hier voor meer informatie