Bewegen is een uitstekende manier om de gezondheid op peil te houden of om gezondheidsklachten tegen te gaan.

Mensen met een chronische ziekte zijn doorgaans snel vermoeid en vinden bewegen daardoor een hele opgave. Vaak leidt dit tot steeds minder bewegen. Dit werkt helaas averechts.

Wie minder beweegt voelt zich minder fit en de dagelijkse bezigheden in en rondom het huis worden steeds lastiger.

Voor een aantal chronische ziekte is daarvoor een beweegprogramma opgesteld. Wanneer reguliere fysiotherapie niet meer van toepassing is maar u wilt wel in beweging blijven onder begeleiding van een deskundige, kunt u deelnemen aan een beweegprogramma. Dit vindt plaats met gebruikmaking van fitnessapparatuur. De zorgverzekeraars stimuleren dit door het doorgaans gedeeltelijk of volledig te vergoeden. Raadpleeg hiervoor altijd de zorgverzekeraar of neem contact op met onze praktijk.

Wij hebben een beweegprogramma voor de volgende doelgroepen:

Oncologie patiënten
Patiënten met artrose
Patiënten met COPD
Patiënten met diabetes type 2
Patiënten met osteoporose
Patiënten met coronaire hartziekten