Wij werken nauw samen met collega zorgverleners en zijn aangesloten bij de volgende netwerken:

Voor de behandeling van etalagebenen is de praktijk aangesloten bij Chronisch Zorgnet. Dit is een gespecialiseerd netwerk van fysiotherapeuten. Fysiotherapie van Veenendaal is de eerste praktijk in Hillegom die aangesloten is bij dit landelijk netwerk, Chronisch Zorgnet. Door de aansluiting bij dit netwerk bent u als patiënt verzekerd van een landelijk geprotocolleerde en wetenschappelijk onderbouwde behandeling.
Klik hier voor meer informatie.

De praktijk is aangesloten bij Onconet. Onconet streeft ernaar dat patiënten in heel Nederland een deskundig fysiotherapeut in de eigen woonomgeving kunnen vinden voor de begeleiding bij behoud of verbetering van fitheid rondom de medische behandeling voor kanker.

Het doel, fit ondanks kanker.

Klik hier voor meer informatie.

In de praktijk werken wij veel met patiënten met kanker. Het Spaarne Gasthuis heeft met ons goede afspraken gemaakt over de zorg voor kankerpatiënten. Op die manier wordt de patiënt optimaal begeleidt.

Klik hier voor meer informatie.

Sinds 2012 is, op initiatief van het Spaarne Gasthuis Haarlem, gestart met het vormen van dit netwerk.  Dit is een goed functionerend netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten om (ex) patiënten met kanker adequaat en met de juiste kennis van zaken te kunnen behandelen.

Klik hier voor meer informatie.

Wanneer sprake is geweest van bijvoorbeeld een dotterbehandeling, een hartoperatie of een doorgemaakt hartinfarct wordt de patiënt geadviseerd om hartrevalidatie te volgen. In het ziekenhuis wordt dan gescreend of de hartrevalidatie in eerste instantie in het ziekenhuis aangeboden wordt of dat de patiënt direct bij de fysiotherapeut, bij de patiënt in de buurt, de revalidatie kan volgen.

Indien sprake is dat de patiënt dit bij de fysiotherapeut in de buurt mag gaan volgen, of als de patiënt na de revalidatie in het ziekenhuis geadviseerd wordt om dit nog verder voort te zetten bij de fysiotherapeut in de buurt, wordt een duidelijke overdracht gestuurd.

Aan de hand van deze overdracht kunnen wij de patiënt optimaal begeleiden.

Tevens zijn wij aangesloten bij Schouder Netwerk Kennemerland (klik hier voor meer informatie)

Daarnaast zijn wij aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:
KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie)
NVMT (Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie)
NVFL (Nederlands Vereniging voor Fysiotherapie binnen Lymfologie)